Vi tilbyr gratis frakt i hele Norge. Alle våre varer sendes fra vårt lager i Oslo. 

Er yoga en religion?

Interessen for yoga blir stadig større, og en ting mange lurer på er hvorvidt yoga er en religion eller ikke. For å svare på det er det nødvendig å forstå hva som definerer en religion. Å definere noe krever ofte mer enn å bla opp i en ordbok eller et leksikon. De lærde strides over definisjonen av religion, og både forskere og filosofer har vært uenige om dette lenge. Det er allikevel noe som går igjen, og det er at en religion tror på et eller flere overnaturlige vesner som for eksempel Gud, Allah, engler eller Brahma, for å nevne noen. En religion inkluderer også fenomenet om trossystem, ritualer og praksiser relatert til dette guddommelige vesenet, og har spesifikke forklaringer om livet etter døden.

 

De 5 store

Det anses å være fem store religioner i verden i dag: Hinduismen, Jødedommen, Islam, Buddhismen og Kristendommen. Hinduismen er polyteistisk – en religion med flere guder. Jødedommen, Islam og Kristendommen er monoteistiske – de tror kun på én gud. Buddhismen skiller seg ut fordi Buddhismen ikke har guder på samme måte som de andre religionene. Buddha er ingen gud, men en prins som oppnådde hellig innsikt. Flere akademikere mener derfor at Buddhismen ikke er en religion fordi Buddha ikke anses som en gud, men en tilstand alle kan oppnå. Buddhismen tror også på et livshjul der engler har en bestemt plass. Men der hvor akademikere er uenige om hvorvidt den opprinnelige Buddhaen, prins Siddharta Gautama, kan defineres som en gud eller ei, har yoga hverken en Buddha, en eller flere guder eller en opplyst skapelse å tilbe. Det snakkes heller ikke om engler i yoga.

Samme opphav

Mange kobler yoga sammen med Hinduismen og Buddhismen, og forveksler disse for å være en del av hverandres praksis eller system. På samme måte som at Kristendommen, Jødedommen og Islam stammer fra skriftene om Abraham, stammer både yoga, Hinduismen og Buddhismen fra den vediske troen. Den vediske trosretningen kom forut for alle disse tre, og alle tre anses å være av dharma tradisjonen. Dharma er et begrep som er vanskelig å oversette både til norsk og andre vestlige språk, men blir ofte oversatt til naturlig lov, universets lov eller bevissthetens lov (natural law / the law of the consciousness universe på engelsk). 

Jødedommen, Kristendommen og Islam omtales ofte som Abrahamittisk religioner fordi alle baserer seg på fortellingene om Abraham.

Dharma tradisjonen anser de etiske og moralske retningslinjene nevnt over som universelle, den omfavner teorien om karma og gjenfødelse, og inkluderer meditasjonskulturen. Men det er ikke noen skaper, og den inkluderer ingen gud. Fokuset i dharma tradisjonene fremhever selvrealisering, direkte erfaring på et individuelt nivå og en spirituell frihet.

Yoga er ingen religion

På bakgrunn av alt dette anses ikke yoga som en religion, men en filosofi og en livsstil. Yoga blir også sett på som et verktøy eller en metode for å fremheve selvrealisering, og for å oppnå ekte lykke. Yoga handler om det enkelte mennesket og samsvaret mellom individet, andre mennesker, naturen og universet. Yoga innebærer allikevel et element av spiritualitet, men det er en forskjell på spiritualitet og religion. En religion innebærer som nevnt over en eller flere guder, og har spesifikke ritualer og praksiser rettet mot denne eller disse gudene. Spiritualitet på den andre siden omfavner det som er transcendent – det som er både inni og utenfor mennesket – men spiritualitet begrenser seg ikke til en gud, bestemte ritualer eller organisert religion.

Yoga blir også sett på som et verktøy eller en metode for å fremheve selvrealisering, og for å oppnå ekte lykke.

Den fysiske praksisen av yoga kalles asana og er en av yoga filosofiens åtte lemmer. Du kan lese mer om yogaens lemmer her.

Yoga mesteren Sadhguru, født Jaggi Vasudev, svarte på dette spørsmålet ved å tegne et bilde om en person som skal kjøpe en bil. Personen kjøper en bil og skal til å kjøre bilen. Sadhguru spør om personen ikke kan kjøre bilen fordi vedkommende er kristen? Eller om personen ikke kan kjøre bilen fordi vedkommende er muslim? Eller jøde? Eller tilhører en annen religion? Alle i rommet ler fordi det åpenbart ikke er tilfelle. Han fortsetter ved å spørre om bilen bryr seg om sjåføren tilhører en religion eller ei. Vil bilen kun kjøre dersom sjåføren er muslim? Eller hindu? Alle ler igjen, fordi det åpenbart ikke er tilfelle. Men dersom personen ikke kan kjøre bil, påpeker Sadhguru, hjelper det ikke at vedkommende har en bil. Det samme er det med yoga, sier han. Hvis du lærer deg å bruke verktøyet vil det fungere for deg, og hvis du ikke lærer deg å bruke det vil det ikke fungere for deg. Det spiller ingen rolle hvilken religion du tilhører, eller om du tilhører en religion i det hele tatt. Yoga er et verktøy, det er en metode, en livsstil. Yoga kan kombineres med kulturen du er oppvokst i, samfunnet du lever i, og religionen du tilhører.

Yoga anses derfor ikke som en religion, men en metode, en livsstil og en filosofi.
Hvis du ønsker å lese mer om yogaens filosofi, trykk her.

Likte du denne artikkelen?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest

Våre produkter

Nia Lapansi betyr vår verden. Vi tror på inkludering, bærekraft og fellesskap. Vi ønsker å bidra til å gjøre yoga tilgjengelig for alle, og lage gode produkter med fokus på kundene våre, jordkloden vår og miljøet rundt oss. 

Skroll til toppen